Professionals

Naast individuele kinder- en gezinsbegeleiding biedt 4FamilyCare groepstrajecten op basisscholen en onderbouw van middelbare scholen. Hierbij staat het delen van ervaringen met leeftijdgenoten centraal.

Kinderen kunnen tijdens creatieve werkvormen, spel en praatmomenten hun emoties, zorgen en ervaringen delen. Uitgangspunt voor deze KIES-training is de bevordering van de communicatie tussen de ouders en het kind en het bevorderen van benoemen van emoties en versterken van het zelf oplossend handelen van deze kinderen. Door de erkenning van de RIVM, kan de methode worden gefinancierd vanuit de gemeentelijke subsidie voor preventief jeugdbeleid.