Familie mediaton

Checklist voor goede familie mediation

 

Een mediator beschikt over eigenschappen die soms contrastrijk zijn. Een mediator beschikt over een sociale kant, waarbij ze in staat moet zijn om zich in te kunnen leven in de gevoelens en frustraties van de beide partners. Daarnaast moet de mediator beschikken over een zakelijke deskundigheid om bij de afwikkeling van de scheiding tot een bevredigende oplossing te kunnen komen  voor beide partijen.

Tips bij de zoektocht naar een goede mediator:

  • Kijk altijd eerst of uw conflict is op te lossen is met een mediator

Is een van de partijen alleen uit op het halen van zijn of haar gelijk en niet in staat om het belang van de ex-partner of de kinderen in te zien, dan is mediation mogelijk niet de juiste oplossing voor u. Een scheiding vereist, hoe moeilijk dat ook is, teamwork en de mogelijkheid tot het maken van concessies ten opzichte van elkaar. De mediator streeft naar een oplossing waarin zowel de ouders als de kinderen zich kunnen vinden.

  • Een goede mediator is meervoudig partijdig zonder partij te kiezen

De mediator moet de zaak vanuit het perspectief van beide scheidende partners en de kinderen kunnen bekijken. Dit vereist neutraliteit. Een goede mediator heeft geen oordeel over de oorzaak van de scheiding en heeft ook geen voorkeur voor een van de partijen

  • Een goede mediator informeert u op een transparante manier over het scheidingstraject

Er wordt een heldere voorstelling gegeven van de tijd die het proces in beslag neemt en de kosten die ermee gepaard gaan. Er wordt in beeld gebracht wat de randvoorwaarden zijn en welke stappen we gaan nemen.

  • Een mediator heeft expertise van effecten bij een scheiding voor jullie kinderen.

Het is belangrijk dat een mediator aandacht heeft voor de geestelijke gezondheid en het welzijn van de kinderen. Een Pedagoog of KIES-coach is speciaal opgeleid om de kinderen op een juiste wijze door de scheiding te loodsen. Kinderen raken vaak verstrikt in een driehoek van loyaliteit, angst en schaamtegevoel. Zij moeten de scheiding een plek leren geven in hun leven. Het is van belang dat de mediator weet welke reacties en  gedragsproblemen  er kunnen optreden bij kinderen in verschillende leeftijdsgroepen. De mediator kan uitleggen wat partners juist niet of juist wel moeten doen voor de kinderen en geeft ze een stem in het scheidingsproces. Zij moeten deel uitmaken van het opstellen van een goed ouderschapsplan.

  • Een goede mediator zorgt voor balans

Tijdens de scheiding moet er een juiste balans ontstaan tussen de zakelijke en emotionele aspecten van de scheiding. Het is niet alleen belangrijk dat de mediator expertise heeft van de zakelijke kanten van de scheiding zoals partneralimentatie en verdeling van vermogen. De mediator moet ook aanvoelen waar de emotionele obstakels worden gevormd die een goede afwikkeling van de scheiding in de weg zitten Een mediator moet dus naast psychologische en pedagogische kennis ook beschikken over inlevingsvermogen om de emoties van alle partijen in goede banen te leiden. Ook een scheiding gaat gepaard met verschillende stadia van rouwverwerking zoals ontkenning, verdriet, boosheid, berusting, opleving en de start van een nieuwe toekomst.

  • De mediator is gericht op de toekomst.

Een goede mediator is in staat om in het scheidingsproces samen met de partners de huidige situatie van een afstand te bekijken en juist de consequenties van het handelen voor de toekomst naar voren te brengen. De mediator schets verschillende toekomstscenario’s  en zet de afwegingen en gevolgen van de beslissingen voor jullie op een rij.

Bij goede mediation moeten  er aan het eind van de scheidingsachtbaan goede en uitvoerbare afspraken zijn gemaakt waarbij geen van de partijen zich benadeeld moet voelen. De afspraken moeten worden vastgelegd in een goede overeenkomst en een goed ouderschapsplan.